BIP - Zespół Szkół Łączości w Warszawie > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

 

- Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i podległe mu jednostki

- Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Kuratorium Oświaty w Warszawie

Statuty Szkoły:


-Statut Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego w Warszawie

- Statut XCVI Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie

- Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Warszawie

 
 
Wprowadził BZMW/ext.JLelen 13-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.m.polak 29-03-2021
Zatwierdzający bzmw/ext.awodecka 29-03-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-03-2021
Liczba odwiedzin: 1724