Kanał Wyżej
Status prawny

- Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i podległe mu jednostki
- Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Kuratorium Oświaty w Warszawie
Statuty Szkoły:-Statut Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego w Warszawie
- Statut XCVI Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie
- Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w WarszawieStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa