Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

- Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i podległe mu jednostki

- Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Kuratorium Oświaty w Warszawie

Statuty Szkoły:


-Statut Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego w Warszawie

- Statut XCVI Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie

- Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Warszawie


Wprowadził BZMW/ext.JLelen 2012-12-13
Aktualizujący bzmw/ext.m.polak 2021-03-29
Zatwierdzający bzmw/ext.awodecka 2021-03-29
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-29
Wersja standardowa