Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

Zespół Szkół Łączności w Warszawie jest placówką publiczną działającą na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Zasady:

1.       Finansowania Szkoły - działalność edukacyjna Zespołu Szkół Nr 37 jest finansowana ze środków budżetu M. St. Warszawy oraz środków własnych.

2.       Działalności edukacyjnej - jest oparta o szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyczny i wychowawczy.

3.       Wynagradzania pracowników:

·         nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami); regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r.

·         pracowników administracyjno-obsługowych w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 50 poz. 398)


Wprowadził BZMW/ext.JLelen 2012-12-14
Aktualizujący bzmw/ext.ejedrzejczak 2021-03-26
Zatwierdzający bzmw/ext.awodecka 2021-03-26
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-26
Wersja standardowa